Dündar Uçar Lisesi Forumu

  M.Kemal Atatürk'ün Düşünceleri

  Paylaş
  avatar
  Burak Ahmet
  Admin
  Admin

  Erkek Mesaj Sayısı : 51
  Nerden : İstanbul
  İş/Hobiler : TaRihi Romanlar
  Ruh Hali :
  Kayıt tarihi : 10/02/09

  M.Kemal Atatürk'ün Düşünceleri

  Mesaj  Burak Ahmet Bir Perş. Şub. 12, 2009 4:51 pm

  ADALET

  «Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin devlet halinde varlığı kabul olunmaz.» 1920.

  «Zamanın değişmesiyle hükümlerin değişmesi inkâr olunamaz.» Kuralı adlî politikamızın temelidir.1922.


  AİLE HAYATI

  «…Medeniyetin esası gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Bu hayatta fenalık muhakkak sosyal ekonomik siyasal güçsüzlüğe sebep olur. Aileyi teşkil eden kadın ve erkek unsurların doğal haklarına sahip olmaları aile görevlerini başaracak güçte olmaları gereklidir.»
  30. 08. 1924 Dumlupınar’da Konuşma.
  « Efendiler sosyal hayatın kökeni aile hayatıdır. Aile açıklamaya gerek yoktur ki kadın ve erkekten oluşur…»
  28. 08. 1925 İnebolu’da Bir Konuşma.

  AİLE

  «…Medeniyetin esası gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Bu hayatta fenalık muhakkak sosyal ekonomik siyasal güçsüzlüğe sebep olur. Aileyi teşkil eden kadın ve erkek unsurların doğal haklarına sahip olmaları aile görevlerini başaracak güçte olmaları gereklidir.»
  30. 08. 1924 Dumlupınar’da Konuşma.
  « Efendiler sosyal hayatın kökeni aile hayatıdır. Aile açıklamaya gerek yoktur ki kadın ve erkekten oluşur…»
  28. 08. 1925 İnebolu’da Bir Konuşma.

  ALLAH

  «… ALLAH birdir büyüktür…» 01. 11. 1922 T.B.M.M.

  «… Biliriz ki Allah dünya üzerinde yarattığı bu kadar nimetleri bu kadar güzellikleri insanlar istifade etsin varlık içinde yaşasınlar diye yaratmıştır. Ve âzami derecede faydalanabilmek için de bugün kâinattan esirgediği zekâyı aklı insanlara vermiştir..»
  17. 02. 1923 İzmir İktisat Kongresini Açış Söylevi.

  ANAYASA

  «… Anayasa milletin tamamıyla arzularını ve meclisin mahiyetini ve gerçek şeklini gösterir bir kanundur…»
  21. 02. 1921 T.B.M.M.

  «… Anayasa da Osmanlı İmparatorluğunun Osmanlı Devletinin öldüğünü idrak ve ifade ve onun yerine yeni Türkiye Devleti’nin geçtiğini ilân eyleyen ve bu devletin hayatının da kayıtsız sartsız hakimiyetin milletin elinde kalmasıyla mümkün olduğunu ifade eden bir kanundur…»
  17. 02. 1923 İzmir İktisat Kongresi Açış Söylevi.
  «…Anayasanın asıl ruhu ise kitaplara geçmesinden evvel milletin dimağında ve vicdanında toplanmış olmasıyla ve ancak bunun ifadesi olmak üzere kurduğu meclise verdiği gerçek görev ile senelerden beri hükümlerini fiilen uyguluyor olmasıyla ve en nihayet kanun şeklinde dünyanın gözleri önüne konmasıyla gerçekleşmiştir…»
  16. 01. 1923 İstanbul Gazete Temsilcilerine Hitap.


  AYDIN

  «…Aydın sınıfı ile halkın anlayış ve hedefi arasında doğal bir uygunluk olması lazımdır. Yani aydın sınıfın halka telkin edeceği fikirler halkın ruh ve vicdanından alınmış olmalıdır…»
  20.03.1923 Konya Gençleriyle Konuşma.

  «…Aydınlarımız milletimi en mutlu yapayım der. Başka milletler nasıl olmuşsa onu da aynen öyle yapalım der. Ama düşünmeliyiz ki böyle bir teori hiç bir devirde muvaffak olmuş değildir. Bir millet için saadet olan bir şey diğer millet için felaket olabilir. Aynı sebep ve şartlar birini mutlu ettiği halde diğerlerini bedbaht edebilir. Onun için millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden keşiflerinden gelişmelerinden istifade edelim ama unutmayalım ki asıl temeli kendi içimizden çıkarmak mecburiyetindeyiz.»
  20.03.1923 Konya Gençleriyle Konuşma.

  «… Aydınlarımız içinde çok iyi düşünenler vardır. Fakat genellikle şu hatamız vardır ki araştırma ve çalışmamıza zemin olarak çok vakit kendi memleketimizi kendi tarihimizi kendi geleneklerimizi kendi özelliklerimizi ve ihtiyaçlarımızı almalıyız. Aydınlarımız belki bütün dünyayı bütün diğer milletleri tanır ama kendimizi bilmeyiz.»
  20.03.1923 Konya Gençleriyle Konuşma.

  BAĞIMSIZLIK

  « Tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkündür.» (1922)


  « Biz barış istiyoruz dediğimiz zaman tam bağımsızlık istediğimizi herkesin anlaması gerekir.» (1923)

  BARIŞ

  « Türk Barış şartları Misak-ı Millî’nin ilân edildiği gün olan 28 Ocak 1920 tarihinden beri bütün cihanca malûmdur. Bu şartlar şu suretle özetlenebilir: Türkiye’nin millî hudutları içinde siyasî ve iktisadî tam istiklâlinin tasdiki Fransa ile imzalanan 20 Aralık itilâfı Türkiye’nin istiklâline hürmet edildikçe barışsever ve uyuşmacı olduğunu ispat eder.»
  11.01.1922 Entransigeant Muhabirine Demeç.

  «…Memleketimizin zulmen uğradığı tahribatı imar ve senelerden beri türlü türlü engeller altında baskı uygulanan ekonomi hayatımızın meşru gelişimini temin ve fen ve irfan içinde çalışkan bir hayata kavuşturmak barış şartlarımızdır.»
  24.10.1922 United Press Muhabiri ile Demeç.

  «…Büyük Millet Meclisi samimi olarak barış istiyor. Cidden barış istediğimizi herkes anlayabilir. Çünkü memleketimizi imar edebilmek için barışa muhtacız.» 22.12.1922 Morning Post Muhabirine Demeç.


  «…Barışı kanla değil mürekkeple imza etmek istiyorduk.» 23.01.1923 Morning Post Yazarı Grace Ellison’a Demeç.

  «Evvelâ barışsever olduğumuz için barışı arzu ediyoruz. İkinci olarak devamlı muharebeler dolayısıyla memleket barışa tanzim ve imara çok muhtaçtır. Fakat barış olmayacak olursa yine mücadeleye devam edecek ve mutlaka memleket için lüzumlu olan neticeyi elde edeceğiz…» 16.01.1923 Arifiye’de Konuşma.

  « Gerçekte barış bizim için ne kadar faydalı ise muhataplarımız için de o kadar faydalı ve lazımdır. Çünkü bundan sonra memleketimizin imar ve ihyası için çalışmak istiyoruz. Onların da bu lüzumu idrak etmemelerine imkân yoktur…»
  22.01.1923 Bursa Şark Sinemasında Halka Konuşma.  BATILILAŞMAK

  «…Türklerin asırlardan beri takip ettiği hareket devamlı bir istikameti korudu. Biz daima doğudan batıya doğru yürüdük. Eğer bu son senelerde yolumuzu değiştirdikse itiraf etmelisiniz ki bu bizim hatamız değildir. Bizi siz mecbur ettiniz. Bu değişiklik gelip geçici ve istemeksizin oldu.

  Takdir etmelisiniz ki doğuda ikâmetgâh seçimine mecbur olduğumuz için ırkımızın beşiği ile alâkadar olması nedeniyle mümkün olduğu kadar yakın batıda bir ikametgâh seçtik. Fakat vücutlarımız doğuda ise fikirlerimiz batıya doğru yönelik kalmıştır.»
  29.10.1923 Fransız Muhabiri Maurice Pernot’ya Demeç.
  «Memleketimizi çağdaşlaştırmak istiyoruz. Bütün çalışmamız Türkiye’de çağdaş doyayısıyla batılı bir hükümet meydana getirmektir. Medenîyete girmek arzu edip de batıya yönelmemiş millet hangisidir?... »
  29.10.1923 Fransız Muhabiri Pernot’ya Demeç.

  BAYRAK

  « Bayrak bir milletin bağımsızlık alâmetidir. Düşmanın da olsa hürmet etmek lazımdır.» (1922

  BÜYÜK ZAFER  «30 Ağustosta sevk ve idare ettiğim muharebe Türk milletinin yanımda bulunduğu halde idare ettiğim ilk ve son muharebedir. Bir insan kendini milletle beraber hissettiği zaman ne kadar kuvvetli buluyor bilir misiniz? Bunu tarif zordur. Eğer ben açıklamakta zayıf kalırsam beni hoş görünüz.»

  30. 08. 1928 Basın Mümessillerine Demeç.

  CAMİ

  «…Efendiler camiler birbirimizin yüzüne bakmaksızın yatıp kalkmak için yapılmamıştır. Camiler itaat ve ibadet ile beraber din ve dünya için neler yapılmak lazım geldiğini düşünmek yani meşveret için yapılmıştır…»

  07. 02. 1923 Balıkesir’de Halkla Konuşma.

  CEHALET

  «…Milleti kendi benliğine sahip yapmayan milleti asırlarca kendi hakkında gafil bulunduran hep bu cehalettir. Hükümdarların şunun bunun milleti esir gibi köle gibi kullanmaları bütün vatanı kendi özel mülkleri gibi düşünmeleri hep milletin bu bilgisizliğinden istifade edilmek sayesinde idi. Gerçek kurtuluşu istiyorsak herşeyden evvel bütün kuvvetimiz bütün süratimizle bu cehaleti ortadan kaldırmaya mecburuz…»

  21. 03. 1923 Konya Lise Öğr. ve Öğrencileri ile Konuşma.

  «Biz cahil dediğimiz vakit mutlaka mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğim ilim hakikatı bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi hiç okuma bilmeyenlerden de hakikatı gören hakiki âlimler çıkar.»

  18. 03. 1923 Tarsus’ta Çiftçilerle Konuşması.


  DEMOKRASİ

  « Artık bugün demokrasi fikri daima yükselen bir denizi andırmaktadır. 20. yüzyıl birçok baskıcı hükümetlerin bu denizde boğulduğunu görmüştür . » (1930)


  DEVLETÇİLİK

  « …Ekonomik siyasetimizin önemli amaçlarından biri de genel çıkarlarımızı doğrudan doğruya ilgilendirecek kurumlar ve ekonomik girişimleri malî ve ilmî gücümüzün elverdiği ölçüde devletleştirmektir. Bu cümleden olarak topraklarımızın altında terk edilmiş halde duran maden hazinelerini az zamanda işleterek milletimizin yararına açık bulundurabilmek de bu yöntem ile gerçekleşir… »

  01. 03. 1922 T.B.M.M. 3. Toplanma Yılını Açarken.

  « …Partimizin takip ettiği program bir yönden tamamıyla demokratik halkçı bir program olmakla beraber iktisadî açıdan devletçidir. Bu itibarla partimize dayanmakta olan cumhuriyet hükümetinin bütün açılardan vatandaşların hayatıyla istikbâliyle ve refahıyla ilgilenmesi doğaldır. Halkımız huy olarak devletçidir ki her türlü ihtiyacı devletten istemeyi kendisinde bir hak görüyor… »

  27. 01. 1931 İzmir’de Fırka Kongresinde Konuşma.


  DİN

  « ... Bizim dinimiz hiçbir vakit kadınların erkeklerden geri kalmasını talep etmemiştir. Allah’ın emrettiği şey Müslüman erkeğin ve Müslüman kadının beraber olarak bilim ve bilgi kazanmasıdır… »

  31. 01. 1923 İzmir’de Halk ile Konuşma.  « …Bizim dinimiz en makul ve tabiî bir dindir. Ve ancak bundan dolayıdır ki son din olmuştur. Bir dinin tabiî olabilmesi için akla fenne ilme ve mantığa uyması lazımdır. Bizim dinimiz bunlara tamamen uygundur. »

  31. 1. 1923İzmir’de Halk ile Konuşama.  DÜŞMAN

  « …Memleketimizde meydana gelen yeni durumun sonuçlarından yabancıları ürküterek Avrupa’da aleyhimize bir fikir akımı ortaya çıkarmak isteyenler bizim düşmanlarımızdır… »

  02. 11. 1922 Le Petit Parisien Muhabirine Bursa’da Verilen Demeç .

  « Düşmana merhamet acz ve zaaftır… »

  16. 03. 1923 Adana Çiftçileriyle Konuşma.

  « Biz kimsenin düşmanı değiliz. Yalnız insanlığın düşmanı olanların düşmanıyız. » (1936)

   Forum Saati Paz Nis. 22, 2018 10:46 am